Terugbetalingen & retourneren

SERVICE

Klantenservice en persoonlijk contact met onze klanten vinden wij zeer belangrijk.

Zorg ervoor dat u de artikels retourneert in de originele verpakking. Ze mogen niet gebruikt zijn en geen tekenen vertonen dat ze gedragen werden. Ze moeten worden geretourneerd binnen de 14 dagen na ontvangst van de bestelling. De kosten voor het retourneren van de producten moeten worden betaald door de verzender (verzendingskosten/taxen).

Gelieve contact op te nemen met info@rodania.com of te bellen naar 32 (0)2 456 81 40 en het retourneerformulier in te vullen. Vergeet niet uw bestelnummer & bestelcontactgegevens in te vullen, zodat wij alles correct kunnen opvolgen.

Gelieve onze algemene voorwaarden grondig te lezen.

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet betreffende de verkoop op afstand, heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan MONTEBI NV heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper moet vóór hij een terugzending doet, de retournering schriftelijk melden aan MONTEBI NV binnen de termijn van 14 werkdagen na levering. De koper dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten door de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, draagt MONTEBI NV er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de koper.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zaken die op bestelling en dus op maat werden gemaakt. Bij een oncorrecte levering van de bestelde goederen door MONTEBI, zullen wij de terugzendkosten volledig voor onze rekening nemen.MONTEBI NV behoudt zich het recht voor om retourneringen te weigeren als er een vermoeden is dat de producten werden gebruikt, of als er schade wordt vermoed die niet werd veroorzaakt door MONTEBI of de productleverancier.Wij storten het geld terug op het bankrekeningnummer dat werd gebruikt voor de betaling van de bestelling.

Het duurt ongeveer 30 dagen voor de betaling op uw rekening zal verschijnen. Als wij om een of andere reden niet kunnen terugstorten op de rekening waarmee betaald werd, zullen wij contact met u opnemen om een alternatief overeen te komen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!